Værdiforringelse dækker både over den forringelse af køretøjet, som opstår ved normal brug, og som kan følge efter en skade (selv efter denne er udbredt). Hvis man eksempelvis vil sælge ens bil, så påvirker værdiforringelsen den pris, som man kan forvente at få for den.

Begge typer af værdiforringelse bliver ikke dækket af Global Forsikring.

Comments are closed.