Med en forsikring hos Global Forsikring Agentur er du dækket nogle typer af specielle skader, som:

  • Lynnedslag
  • Eksplosion
  • Brand
  • Tyveri
  • Røveri
  • Hærværk
  • Skade under transport af bil på eller ved hjælp af andet transportmiddel

Det er vigtigt, at du melder dine skader her. Nogle skadessituationer kræver en særlig blanket. Denne kan du til enhver tid få tilsendt fra Global Forsikring Agentur.

Comments are closed.