Med bonus mener vi antal år, hvor du har haft en bilforsikring i dit eget navn.

For at tegne en bilforsikring som privat person i Global Forsikring Agentur, skal du være fyldt 25 år og min. have kørt skadefri de seneste 3 års i dit eget navn, dog er det OK hvis du har haft en enkelt glasskade.

Husk derfor at oplyse dit tidligere forsikringsselskab og policenummer hvis du ønsker at tegne en ny bilforsikring hos Global, kan du ikke huske dit policenummer, kan du altid ringe til dit gamle forsikringsselskab og få oplyst dette.

Comments are closed.