Hvis uheldet er ude, og dit køretøj er kommet til skade, skal du anvende vores blanket til anmeldelse af skade. Den kan du tilgå her. Det er vigtigt, at du går igennem hvert punkt nøje, og får dem udfyldt så udførligt og præcist som muligt.

Det er ejeren af bilen, som skal udfylde blanketten. Hvis det var en anden person, som var fører af køretøjet i uheldsøjeblikket, skal der bruges oplysninger fra denne.

Ved mere alvorlige tilfælde, som tyveri og brand, skal du kontakte Global Forsikring, hvorefter vi sender dig en særlig anmeldelsesblanket.

Hvis der er tale om glasskader, så er det ikke nødvendigt at anmelde skaden. I stedet skal reparatøren sende regningen til Global Forsikring. Husk at påføre dit registrerings- og policenummer.

Comments are closed.