En kaskoforsikring dækker over en række forskellige typer af skader, som dit køretøj kan blive udsat for, såsom færdselsuheld, tyveri, hærværk og brand.

Comments are closed.